Tempora olarak,

Biz biliyoruz ki kişilerin yaşadıkları psikolojik sorunların hiç birisi nedensiz değildir. Elinde olmadan yaptığı davranışların, kontrol edemediği düşünce sisteminin altında derin sebepler gizlidir. Terapilerimizde amacımız danışanlarımızın düşünce sistemlerinin altında yatan kalıpları keşfedip bunları değiştirmektir. Değişen düşünce sistemiyle birlikte rahatsız edici problemler de kendiliğinden yok olacaktır.

Ekibi Tanıyalım

Uzm. Psk. Nazlı Kocabaşa

Notre Dame de Sion Fransız lisesinden mezun olduktan sonra Psikoloji lisansını 2010 yılında Koç Üniversitesinde tamamlamıştır. Uzmanlığına Klinik Psikoloji üzerinden Beykent Üniversitesi’nde devam etmiştir. İleri derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Lisans eğitimi boyunca Koç Üniversitesi Eğitim Laboratuarında birçok psikolojik araştırmada görev almıştır.

Daha mezun olmadan çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik psikolojik danışmanlık merkezlerinde stajları esnasında konusunda uzman psikologları gözlemleme ve onlara asistanlık yapma şansı olmuştur. Mezuniyetinin hemen ardından İstanbul Psikodrama Enstitüsünde Uzman Psikolojik Danışman Deniz Altınay liderliğinde Tezli Psikodramatistlik Eğitimine başlamıştır. Bu sırada MEF International Schoolda okul öncesi çocuklar ve aileleriyle çalışmaya başlamıştır.

3 yıl boyunca Nişantaşı Üniversitesi’nde psikolojiye giriş, çocuk gelişimi ve drama dersleri vermiştir. 464 saatlik MEB onaylı Aile Danışmanlığı Programını tamamlamıştır. Davranış Bilimleri Enstitüsünden Çözüm Odaklı Aile Terapisi eğitimini de almıştır. Yas Danışmanlığı Sertifika Programına katılmıştır. Davranış Bilimleri Enstitüsünde EMDR Terapisi eğitimi almıştır. Denver II Gelişimsel Tarama Testi, Wisc-r Zeka Testi, Tematik Algı Testi (TAT), Çocuk Algı Testi (CAT), Louissa Duss Psikanalitik Hikayeler Testinin uygulayıcı sertifikalarına sahiptir. Şuanda Tempora Aile Danışmanlık Merkezinde çift, aile ve yetişkinlerle çalışmaktadır.

Uzm. Psk. Tuğçe Acaralioğlu

2010 yılında Doğuş Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Lisans süresince Boğaziçi Üniversitesi’nde ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde gönüllü olarak çalışmıştır. Mezun olduktan sonra Yörünge Psikolojik Danışmanlık Merkezinde çalışmaya başlamıştır. Merkeze gelen çocukların ilk değerlendirilmesinin yapılmasıyla, gelişim ve zeka testlerinin yapılmasıyla ve özel eğitim sürecinden olanların program takiplerinin yapılmasıyla ilgilenmiştir. 2011 yılında yüksek lisans yapmak için buradaki çalışmasına ara vermiş ve Birmingham University’de çocuk gelişimi üzerine yüksek lisansını tamamlamıştır.

Yüksek lisans yaptığı sürede İngiltere’de 4 yaşında otizmli bir çocuğun eğitimiyle ve sosyal entegrasyonuyla ilgilenmiştir. İngiltere’den döndükten sonra tekrar Yörünge Psikolojik Danışmanlık Merkezinde çalışmaya devam etmiştir. Bu sırada İngiliz Kültür Anaokulu’nda da yarı zamanlı olarak çalışmış, öğrencilerin genel takibini ve aile görüşmelerini yapmıştır.

Catell 2A-3A, Porteus, D2, Frankfurter, Frostig, Burdon, Bendar Gestalt, Benton, Metropolitan, Gessell, Agte, GoodEnough, Kelime Soyleyis, Peabody Çocuk Değerlenme Testlerinin uygulayıcı sertifikasına sahiptir. Şuanda Tempora Aile Danışmanlık Merkezinde çocuk ve ergenlerle çalışmaktadır.

Uzm. Psk. Zeynep Cansu Armağan

İstanbul Özel Saint Benoît Fransız Lisesinden mezunu olmuş, Psikoloji ve İşletme çift-dal lisans eğitimini 2005-2009 yılları arasında Koç Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Mezuniyetinden sonra ortağı olduğu Elma Anaokulu’nun işletmecisi ve okul psikoloğu olarak görev almıştır. 2016 yılında Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını Prof. Dr. Hüsnü Erkmen ile “Türkçe Boyutsal Obsesif-Kompülsif Ölçeği: Psikometrik Özellikleri ve Obsesif İnanişlarla İlişkisi” adlı tez çalışması ile tamamlamıştır.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Armağan, Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora programında doktora tez çalışmasını sürdürmektedir. Doktora eğitimi kapsamında BDT süpervizyonu almıştır. Bunlara ek olarak Şema Terapi eğitimi ve süpervizyonunu tamamlamıştır. Kognitif ve Davranışçı Terapiler Derneği (KDTD) tarafından verilen Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi’ni tamamlamış ve EABCT Sertifkalı Bilişsel ve Davranışçı Terapist’dir. Yine KDTD bünyesinde Dr. Maria Ceu Salvador tarafından verilen Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimlerine katılmıştır. Yrd. Doç. Dr. Elif Akdağ Göçek ile Oyun terapisi eğitimi almış ve Susan Yabsley, Elizabeth Tuters’ın Anne-Çocuk Terapisi (İzle, Bekle, Merak Et ve Anne-Bebek) Çalıştayı’na katılmıştır.

Türk Psikologlar derneği tarafından verilen WISC-R, Peri Masalları, Bender Gestalt, AGTE olmak üzere çeşitli zeka, kişilik ve gelişim testleri ile ilgili eğitimler almıştır. Katip Çelebi Üniversitesi’nden M.E.B onaylı, Aile Danışmanlığı ve Aile Arabuluculuğu Sertifikası vardır.

YouTube Kanalımız