Çift ve Aile Danışmanlığı

Çift ve aile danışmanlığı, aileyi oluşturan bireylerin sorunları birlikte çözmeye çalışmaları üzerine kurulu bir psikolojik danışmanlıktır. Aile içinde üyelerin yaşadığı sorunlar, bireylerin huzursuz olmasına, birbirleriyle olan ilişkilerinin zayıflamasına, iletişim yollarının tıkanmasına ve sorunların üstüste yığılarak bireylerin farklı çözüm yolları (evden ayrılma, boşanma, aldatma, şiddet..) aramalarına sebep olmaktadır. Çift ve aile danışmanlığında hedefler; ailenin/eşlerin kendi güç kaynaklarını geliştirmesi, işlevselliğinin sağlanması, gerçekçi hedefler edinmesi, açık iletişim kurması, empati yeteneklerinin geliştirilmesi, kendi yaratıcı çözümlerini ortaya koymasını sağlamaya yardım etmektir.